Home

Challenge

Omgaan met hindernissen in je leven

Tijdens deze oefening zal je ontdekken hoe anders omgaan met gedachten jou kunnen helpen om beter om te gaan met hindernissen.