Home

Wat betekent loonbeslag voor jou?

tip

Wat is loonbeslag
Je hebt te maken met loonbeslag als door een deurwaarder beslag is gelegd op je salaris. Een voorwaarde is wel dat je herhaaldelijk moet zijn ingelicht over de schuld.

De oorspronkelijke schuldeiser heeft een deurwaarder ingeschakeld als een factuur niet betaald is en er ook geen betaalregeling is afgesproken, ondanks de herhaalde verzoeken.

Het bericht dat beslag wordt gelegd, wordt persoonlijk op je adres bezorgd door de deurwaarder. Eventueel kan je kopieën van alle berichtgevingen  over de schuld bij de deurwaarder opvragen.

 

De werkgever moet meewerken
De werkgever is volgens de wet verplicht om mee te werken aan de uitvoering van een loonbeslag als een deurwaarder daarom vraagt. Je werkgever kan daarom niets meer veranderen aan het loonbeslag, hoe graag zij dat misschien ook willen.

 

Recht op een minimum bedrag om van te leven
In de wet staat dat alleen de deurwaarder (niet een incassobureau) beslag mag leggen op een deel van je inkomen.

Je moet altijd een minimaal bedrag overhouden om van te leven. Als Je alle gevaagde informatie hebt gegeven aan de deurwaarder, berekenen zij het bedrag wat je mag overhouden.

Dat wordt de beslagvrije voet genoemd. Over het algemeen is, dat de voor jouw geldende bijstandsnorm. Dit kan verhoogd worden met enkele zaken zoals je woonlasten. Het kan echter ook verlaagd worden als je partner ook inkomen heeft.

De site www.uwbeslagvrijevoet.nl geeft je inzicht in hoeveel geld de deurwaarder voor jou moet overlaten.

 

Deurwaarder heeft inzicht in de situatie nodig
Om een goede berekening van de beslagvrije voet te kunnen maken, moet de deurwaarder inzicht hebben in je situatie. Het is daarom in jouw eigen belang dat je alle informatie die de deurwaarder vraagt juist doorgeeft.

Jij bent de enige die de juiste informatie kan doorgeven. Als je namelijk niet alle informatie doorgeeft kan het zijn dat de deurwaarder de beslagvrije voet te laag vast stelt, waardoor je onvoldoende inkomen overhoudt om van te leven.

Je werkgever kan je helpen om een budgetcoach voor jou aan de slag te laten gaan. Vraag ons om meer informatie hierover.

Klik voor meer informatie bij loonbeslag en schulden