Home

Challenge

Aandacht schenken aan je lichaamssensaties

1) Ga met je aandacht naar binnen.2) Wat neem je waar in je lichaam? (Je kunt ook voelen hoe het zit met de druk in je lichaam, temperatuur, of wat er innerlijk in je beweegt. Misschien voel je tintelingen, of voel je iets draaien.)3) Adem diep door en merk op of er nog meer gewaarwordingen naar de oppervlakte komen. Welke zijn dat?4) Heeft je lichaam behoefte aan iets, bijvoorbeeld zin om te bewegen?5) Volg die behoefte als dat nu kan, of stel hem uit tot later.6) Wat is ervoor nodig om je behoefte te volgen?7) Hoe is het om die behoefte, nu of later te volgen? Wat merk je dan op? Wat brengt het je?Noteer als je wilt, welke ontdekkingen je hebt gedaan tijdens deze oefening.