Home

Challenge

Gevoelens losmaken door gronden

· Ga zonder schoenen staan, voeten op heupbreedte, knieën los.· Kantel je bekken iets naar voren en maak je ruggengraat van stuit tot kruin lang, alsof iemand je met een draad door je kruin omhoog trekt.· Houd je ogen ontspannen gericht op een plek voor je op de grond.· Adem een paar keer goed in en uit.· Zak tijdens een inademing door de knieën, maar houd je ruggengraat recht.· Ga tijdens de uitademing weer omhoog, alsof je je voeten de grond in drukt.· Herhaal dit 10-15 keer.· Sluit je ogen en voel hoe je voeten op de grond staan.