Home

Challenge

Wat kan ik leren van stress?

Stress ervaar je als niet wordt voldaan aan jouw waarden.

Waarden sturen je gedrag, wat je eet, hoe je jouw vakantie invult, welk werk je doet, met wie je een relatie aangaat, etc.. Waarden bepalen waaraan jij je tijd, geld en energie besteed.

Het is dus heel zinvol om deze goed te kennen en ernaar te handelen. Veel mensen zijn zich niet bewust van hun waarden.

Als je jouw waarden kent en daarnaar handelt garandeer ik je, dat jouw stress vermindert.

1. Bepaal de context waarin je jouw waarden helder wilt krijgen (werk, vrije tijd, liefdesrelatie, gezondheid, gezin, vriendschappen, etc.).

2. Noem 7 tot 10 punten die jij heel belangrijk vindt in deze context.

3. Rangschik de waarden in volgorde van belangrijkheid voor jou.

4. Per waarde beschrijf je wat deze waarde voor jou betekent.

5. Waarom is deze waarde belangrijk voor je? Waarom nog meer? Waarom nog méér?

6. Welke beeld heb je als je aan deze waarde denkt?

7. Besteed je op dit moment voldoende aandacht aan deze waarde?

8. Welke kleine actie kun je uitvoeren, zodat deze waarde bewust de aandacht krijgt die het verdient?